Groups
shared with...
Author
Daniel Nistor
User since 2012
Daniel's proficiency badges
Daniel's published pages
view all (17 total)
Dumnezeu: suferințe împărțite, bucurii înmulțite
1 Corinteni 12:21-26
Shared 24/11/2018; Updated 24/11/2018
Author
Share / Groups / About Author
Partea 3/4
Partea 3/4
editing
NT
1 Corinthians 12:21-26
vdcc
esv
Ochiul nu poate zice mâinii:
The eye cannot say to the hand ,
„N-am trebuinţă de tine”;
“I have no need of you,”
ideaexplanation
nici capul nu poate zice picioarelor:
nor again the head to the feet ,
„N-am trebuinţă de voi.”
“I have no need of you.”
progression
Ba mai mult , [Dimpotrivă] mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă .
On the contrary , the parts of the body that seem to be weaker are indispensable ,
Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste , le îmbrăcăm cu mai multă podoabă .
and on those parts of the body that we think less honorable we bestow the greater honor ,
Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe ,
and our unpresentable parts are treated with greater modesty ,
pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite .
which our more presentable parts do not require .
ground
actionresult
series
negativepositive
[Dar] Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel,
But God has so composed the body,
ca să dea [dând] mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste,
giving greater honor to the part that lacked it ,
actionmanner
pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup,
that there may be no division in the body,
ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele .
but that the members may have the same care for one another .
Şi dacă suferă un mădular,
If one member suffers ,
toate mădularele suferă împreună cu el;
all suffer together;
conditional
dacă este preţuit un mădular,
if one member is honored ,
toate mădularele se bucură împreună cu el .
p all rejoice together .
actionpurpose
Why "all rejoice" and not "all are honored"?
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.