Groups
shared with...
Author
Daniel Nistor
User since 2012
Daniel's proficiency badges
Daniel's published pages
view all (17 total)
Darurile cele mai bune, și o cale nespus mai bună
1 Corinteni 12:27-31
Shared 24/11/2018; Updated 24/11/2018
Author
Share / Groups / About Author
Partea 4/4
Partea 4/4
editing
NT
1 Corinthians 12:27-31
vdcc
esv
Voi p sunteţi trupul lui Hristos,
Now q you are the body of Christ
şi fiecare, în parte, mădularele q lui .
and individually r members of it .
series
Şi Dumnezeu r a rânduit în Biserică ,
And s God has appointed in the church
întâi, apostoli s ;
first t apostles,
al doilea, proroci t ;
second u prophets,
al treilea, învăţători;
third teachers,
apoi, pe cei ce au darul minunilor u ;
then v miracles,
apoi, pe cei ce au darul v tămăduirilor w ,
then w gifts of healing,
ajutorărilor x ,
x helping,
cârmuirilor
y administrating,
şi vorbirii în felurite limbi .
and various kinds of tongues .
ideaexplanation
Oare toţi sunt apostoli?
Are all apostles?
Toţi sunt proroci?
Are all prophets?
Toţi sunt învăţători?
Are all teachers?
Toţi sunt făcători de minuni?
Do all work miracles?
Toţi au darul tămăduirilor?
Do all possess gifts of healing?
Toţi vorbesc în alte limbi?
Do all speak with tongues?
Toţi tălmăcesc?
Do all interpret ?
Umblaţi, dar y [totuși], după darurile cele mai bune .
But z earnestly desire the higher gifts .
concessive
Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună .
And I will show you a still more excellent way .
progression
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.