Groups
shared with...
Author
Daniel Nistor
User since 2012
Daniel's proficiency badges
Daniel's published pages
view all (17 total)
Cristos: mai multe mădulare, un singur trup
1 Corinteni 12:12-20
Shared 24/11/2018; Updated 24/11/2018
Author
Share / Groups / About Author
Partea 2/4
Partea 2/4
editing
NT
1 Corinthians 12:12-20
vdcc
esv
Căci, după cum i trupul este unul
For just as the body is one
şi are multe mădulare,
and has many members,
concessive
şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe,
and all the members of the body , though many ,
sunt un singur trup,
are one body ,
series
tot aşa j este şi Hristos.
j so it is with Christ .
comparison
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un k singur Duh , ca să alcătuim [într-un singur trup,]
For k in one Spirit we were all baptized into one body —
fie l iudei, fie greci,
l Jews or Greeks,
fie robi, fie slobozi;
slaves 1 or free—
ideaexplanation
şi toţi m am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
and m all were made to drink of one Spirit .
ground
Astfel [ Căci ], trupul nu este un singur mădular,
For the body does not consist of one member
ci mai multe .
but of many .
negativepositive
Dacă piciorul ar zice:
If the foot should say ,
„Fiindcă nu sunt mână,
“ Because I am not a hand ,
nu sunt din trup”
I do not belong to the body ,”
inference
– nu este pentru aceasta din trup?
that would not make it any less a part of the body .
conditional
Şi dacă urechea ar zice:
And if the ear should say ,
„Fiindcă nu sunt ochi,
“ Because I am not an eye ,
nu sunt din trup”
I do not belong to the body ,”
– nu este pentru aceasta din trup?
that would not make it any less a part of the body .
Dacă tot trupul ar fi ochi,
If the whole body were an eye ,
unde ar fi auzul?
where would be the sense of hearing ?
Dacă totul ar fi auz,
If the whole body were an ear ,
unde ar fi mirosul?
where would be the sense of smell ?
Acum, dar, Dumnezeu a pus n mădularele în trup, pe fiecare
But as it is , n God arranged the members in the body , each one of them,
aşa cum o a voit El .
o as he chose .
actionmanner
Dacă toate ar fi un singur mădular,
If all were a single member,
unde ar fi trupul?
where would the body be ?
Fapt este că sunt mai multe mădulare ,
As it is , there are many parts, 1
dar un singur trup .
yet one body .
actionresult
Regardless of race or social status.
discourse
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.