Groups
shared with...
Author
Daniel Nistor
User since 2012
Daniel's proficiency badges
Daniel's published pages
view all (17 total)
Bucurie în prigoniri, Fericirile 6/6
Matei 5:10-12
Prigonirea, un semn distinctiv al creștinului autentic
#ferice
#bucurie
#prigonire
Published 11/01/2020; Updated 11/01/2020
Author
Share / Groups / About Author
Rezumat idee principală
Bracket
Notițe
Temă
notes
Rezumat idee principală
Ferice este de voi cei care suferiți pentru Hristos. De aceea bucurați-vă și înveseliți-vă, fiindcă comoara voastră este mare în ceruri și sunteți în rândul prorocilor adevărați din vechime.
Bracket
editing
NT
Matei 5:10-12
esv
vdcc
f “ Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake ,
Ferice s de cei prigoniţi din pricina neprihănirii,
for u theirs is the kingdom of heaven.
căci a lor este Împărăţia cerurilor!
ground
g “ Blessed are you
Ferice t va fi de voi când,
series
when others revile you
oamenii vă vor ocărî,
and persecute you
vă vor prigoni,
and utter all kinds of evil against you falsely
şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră,
h on my account.
din pricina Mea!
conditional
i Rejoice and be glad ,
Bucuraţi-vă v şi înveseliţi-vă,
for your reward is great in heaven ,
pentru că răsplata voastră este mare în ceruri;
inference
for j so they persecuted the prophets who were before you.
căci tot aşa w au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
ideaexplanation
Why the shift from "they who" to "you when"?
discourse
Notițe
Prigoniți pentru neprihănire și din pricina lui Hristos ( Matei 5:10-12 ) Introducere „ Domnul nostru a început și a sfârșit cu această binecuvântare pentru a sublinia că cel mai important lucru este apartenența la Împărăția Cerurilor. ” ( MLJ ) „În fericiri, Isus lansează o provocare fundamentală lumii... cerându-le ucenicilor Săi să adopte un set de valori complet diferit. [...] Persecuția este pur și simplu ciocnirea dintre două sisteme de valori ireconciliabile. [...] Valorile și standardele lui Isus vin în conflict direct cu valorile și standardele îndeobște acceptate de lume.” ( Stott ) Ce credeți, mai sunt creștinii persecutați și azi pentru viața și credința lor? Da, fiindcă natura omului căzut și natura omului nou în Hristos sunt și vor fi mereu în opoziție ( Gal. 4:29 ). Mai devreme sau mai târziu, un creștin centrat profund pe Dumnezeu va fi tratat rău pentru lucrurile pe care le crede sau pentru modul în care își trăiește viața. Voi toți care sunteți serioși în a-L pune pe Dumnezeu primul în munca, căminul, școala și recreerea voastră veți întâmpina mai devreme sau mai târziu o anumită formă de opoziție. ( Piper ) Definiții biblice ocărî : mustrare ( 11:20 ), batjocură ( 27:44; Fapte 23:3-4; 18:6; 1 Pe. 2:23 ), dispreț ( Lu 6:22; Ioan 9:28 ), vorbire de rău ( 1 Tim. 6:1; Tit 2:5; 1 Pe. 3:16 ), insultă ( 1 Pe. 4:14 ), defăimare ( 2 Cor. 12:10 ). prigoni : modul în care te tratează dușmanii ( 5:44 ), a fi numit într-un anume fel ( 10:25 ), ucis ( 10:28 ), necaz ( 13:21; Rom 8:35 ), bătut ( 23:34 ), chinuit ( 24:9 ), urâti ( 24:9 ), împotrivire ( Ioan 5:16 ), alungat ( Fapte 13:50 ), pedeapsit ( Fapte 26:11 ), strâmtorat, înfometat, lipsit de îmbrăcăminte, pus în primejdie ( Rom 8:35 ). vorbire de rău : a se spune minciuni despre tine, pentru a te denigra și ca să îi încurajeze pe alții să te persecute. ( Fapte 28:21-22 ) De ce există persecuții? ( 1 Ioan 3:10-15 ) Cei drepți sunt persecutați pentru că sunt diferiți. De aceea cărturarii și fariseii L-au urât pe Domnul nostru. Era în El ceva ce îi condamna. Ei simțeau că întreaga lor dreptate devine stridentă în prezența Lui. Cei drepți pot să nu spună nimic, ei nu ne condamnă prin cuvinte. Pur și simplu ceea ce sunt ne fac să ne simțim nefericiți și să devenim niște nimicuri. De aceea îi urâm și încercăm să îi învinuim. [...] Oamenii nu L-au lăudat pe Domnul nostru și niciodată nu îl vor lăuda pe cel care este asemenea Lui. ( MLJ ) Rădăcina persecuției: iubirea păcatului și îndreptățirea acelei iubiri ( Luca 16:10-15 ) Aceasta nu este o insultă antipatică. Ci face parte din curăția Domnului Isus. Este adevărul. Este un lucru esențial care trebuie cunoscut dacă e să fii mântuit. Dar afirmația Lui stă în opoziție cu iubirea de bani a Fariseilor. Prin urmare, pentru a se îndreptăți pe ei înșiși, Fariseii Îl disprețuiesc pe Isus. Acesta este modul standard de operare al îndreptățirii de sine. Iar aceasta este rădăcina tuturor persecuțiilor. ( Piper ) Inevitabilitatea persecuției Fericirea cea mai expusă la interpretări și înțelegeri greșite. Fericirea aceasta nu spune pur și simplu „Ferice de cei prigoniți” ci „Ferice de cei prigoniți din pricina dreptății”. Nu spune „Ferice de cei prigoniți din pricina faptului că sunt: inacceptabili sau trec prin greutăți în viața lor de creștini pentru că sunt persoane dificile sau din cauză că le lipsește înțelepciunea și sunt necugetați și nechibzuiți în ceea ce consideră a fi mărturia lor sau pentru că sunt prea zeloși”. ( MLJ ) A fi drept, a practica dreptatea înseamnă de fapt a fi asemenea Domnului Isus Cristos. [...] cei care sunt asemenea Lui vor fi întotdeauna persecutați. ( Ioan 15:18-20; 2 Tim. 3:12 ) ( MLJ ) O viață trăită în neprihănire va atrage inevitabil prigonire ( Piper ) Dacă prețuiești curăția sexuală, viața ta va fi un atac asupra oamenilor care iubesc sexul liber . Dacă îmbrățișezi cumpătarea , viața ta va fi o afirmație împotriva iubirii alcoolului. Dacă urmărești stăpânirea de sine, viața ta va incrimina mâncatul excesiv. Dacă trăiești simplu și fericit , vei arăta nebunia/prostia luxului. Dacă umbli smerit cu Dumnezeul tău, vei scoate la lumină răutatea mândriei. Dacă ești punctual și meticulos în treburile tale, vei arăta vădit inferioritatea lenei și neglijenței. Dacă vorbești cu compasiune , vei pune asprimea și insensibilitatea într-un contrast puternic. Dacă ești serios , vei face ca cei ușuratici să arate ușuratici în loc să pară isteți. Dacă ai o gândire spirituală , vei scoate la lumină caracterul lumesc al celor din jurul tău. Adesea noii convertiți au parte de mult mai multă opoziție din partea unor așa-ziși creștini decât din partea celor din lume, care adesea se bucură că îi văd schimbați și vor să afle câte ceva despre ce s-a întâmplat cu ei. Creștinismul formal este în cele mai multe situații cel mai mare dușman al credinței curate. ( MLJ ) Două răspunsuri față de o viață trăită în neprihănire O viață trăită în frică de Dumnezeu, după Cuvântul Său, de dragul Lui și pentru ca să arătăm valoarea Lui nemărginită este întâmpinată de două răspunsuri diferite, vezi paralela dintre Ioan 3:19-21 și Matei 5:10; 5:16. Adică persecuție sau convertire . Cum rămâne cu necredincioșii din viața mea care nici nu se convertesc și nici nu mă persecută, cei bine crescuți sau chiar politicoși ? Există cel puțin două explicații posibile : Lumina ta este sub un obroc . Ții ascunsă bine piatra de poticnire a crucii ( Gal. 5:11 ; Gal. 6:12-13 ). Nu lași ca valorile tale caracteristice să se vadă. Lași ca valorile tale caracteristice să se vadă, iar oamenii din jur se îndreaptă înspre una din cele două opțiuni: persecuție sau convertire. Nici convertirea, nici persecuția nu trebuie să aibă loc imediat. Există tot felul de factori care pot împiedica persecuția să se exprime. Vedem acest lucru deseori în Evanghelii, când Fariseii erau mânioși pe Isus, dar erau împiedicați de circumstanțele nepotrivite pentru a-și exprima mânia în forma unei persecuții directe. De fapt, mulți oameni sunt sfâșiați în două înăuntrul lor: pe de o parte urăsc parțial cererile Creștinismului din viața ta, pe de altă parte, sunt atrași de ele. Așa că, ar trebui să ne examinăm fiecare din noi să vedem dacă jucăm rolul unui creștin laș incognito. Și dacă este așa, ar trebui să ne pocăim și să ne hotărâm să fim mai sinceri în a exprima ceea ce suntem cu adevărat. Dar nu trebuie să presupunem că, fiindcă nu avem parte de nicio persecuție acum și nu se întâmplă momentan nicio convertire, vina trebuie să fie a noastră, nu neapărat. Fiindcă perioada de gestație a unei nașteri din nou s-ar putea apropia de un final fericit sau s-ar putea ca furtuna să fie gata să se dezlănțuie asupra ta. Dar în ambele cazuri, poți fi foarte mulțumit de tine. ( Piper ) Fericirea celor prigoniți Ce anume ar putea justifica porunca — „Bucurați-vă și înveseliți-vă!” — dată oamenilor în durere? Văd două posibilități: fie aceste cuvinte sunt ale unui teolog insensibil, foarte imatur, rupt de realitate, care nu știe ce înseamnă să țipi de durere, fie aceste vorbe sunt ale Unuia care a văzut ceva, a gustat ceva și știe ceva despre o realitate pe care majoritatea oamenilor nu au gustat-o, nici n-au întrezărit-o. ( Piper ) Isus poate spune așa ceva fiindcă El știe, fără nicio urmă de îndoială, că răsplata Cerului [care constă într-o veșnicie cufundată în plăcerea nestăvilită datorată vederii nemediate a bogățiilor frumuseții slavei lui Dumnezeu, Ps. 16:11] va câtări mai mult decât o suficentă compensare pentru orice suferință pe care trebuie să o suferim în slujba lui Hristos. Iar această taină e ținută într-un miracol, anume, miracolul credinței — siguranța de neclintit a realității că Cerul este o compensare însutită pentru orice suferință îndurată. Iar în măsura în care crezi ceea ce Isus a văzut în Cer, în aceeași măsură vei avea puterea să te bucuri și să fii vesel în suferință. ( Piper ) Prin persecuția de dragul lui Cristos și datorită dreptății, primești într-un anumit sens confirmarea ultimă a faptului că ești creștin, că ești cetățean al Împărăției Cerurilor. ( MLJ ) Dacă nu rezultă nimic de pe urma suferinței, dacă răsplata e aceeași ca pentru cel care nu suferă, atunci de ce să îmbrățișezi suferința cu bucurie? Ce le-a dat lui Rowland Taylor și episcopului Ridley și lui John Bradford impulsul de a săruta rugul pe care urmau să fie arși? Ce l-a mișcat pe Obadiah Holmes, după ce suferise 90 de lovituri de bici ce i-au făcut spinarea ca jeleul pentru Hristos, să le spună magistraților, „M-ați lovit cu trandafiri”? De ce a spus Thomas Hardcastle că persecuția este „ o perioadă prețioasă de har”? ( Piper ) Cu alte cuvinte, bucurați-vă și înveseliți-vă în mijlocul suferinței pentru neprihănire și pentru Isus, fiindcă tocmai pentru acea suferință specifică vei primi o compensație și o răsplătire foarte mare. Și cu cât suferința pe care o suferă credința ta este mai mare, cu atât răsplata pe care o vei primi în Cer va fi mai mare. Așadar, bucură-te și înveselește-te, fiindcă mare este răsplata ta în Cer! ( Piper ) Implicații ( Piper ) Lipește-ți inima de Cer Isus vrea ca ucenicii Lui să dorească răsplata Cerului mai mult decât dorim răsplata lumii. Isus vrea să ne avem comoara în Cer, nu pe pământ ( Matei 6:19–20 ). Isus vrea ca inima ta să fie atât de fixată pe Cer încât părăsirea acestui pământ să fie o pricină de bucurie. Nu fără lacrimi, fiindcă Pavel a spus, „ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli;” ( 2 Cor. 6:10 ) și Isus a transpirat sânge în Ghetismani în fața durerii care urma să o sufere — totuși pentru bucuria care-I era pusă înainte a suferit crucea. ( Evrei 12:2 ) Isus vrea ca nădejdile, tânjirile și bucuria noastră să fie în principal în Cer. Nu există altă cale prin care să te poți bucura când îți pierzi bucuriile pământești. Cum ne vom bucura și înveseli când aceste lucruri pământești ne vor fi răpite dacă nu vom fi iubit Cerul mai mult decât pe acestea? Cum să ne lipim inima de Cer? Ia aminte la prorocii din vechime Fă-ți un obicei din a lua aminte la prorocii din vechime, la cum au fost persecutați și omorâți pentru cauza lui Dumnezeu și a neprihănirii. Mergi des la Evrei 11:36-38 și citește cum prin credință ei „au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare; au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi – ei, de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului. ” Mergi des la acești bărbați și femei măreți din vechime și înțelege-le inima . Pune-te împreună cu ei pe roata de tortură și învață cum să iubești cerul ca ei . Ascultă-i cum zic, „El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire .” ( Evrei 11:26 ). Ia aminte la martiri Citește mărturii despre cei care au dat totul pentru Hristos. Scrisoarea lui John Hooper, scrisă cu 3 săptămâni înainte de a fi ars pe rug în Anglia, anul 1555: „Acum trebuie să îți iei toate [gândurile] de la pericolul pe care îl vezi și să iei seama la fericirea de dincolo de necaz [...] Ai grijă ca nu cumva să privești prea mult fericirea sau nenorocirea din această lume; fiindcă contemplarea și iubirea sau frica prea puternică pentru oricare din acestea două te îndepărtează de Dumnezeu.” (Ryle, Light from Old Times , 115). Sau ia aminte la ultima scrisoare a lui Vanya Moiseyev, soldatul baptist de 20 de ani din armata roșie. Fusese deja torturat pentru ceva vreme. Iar pe 16 iulie 1972, torționarii au mers prea departe și el a murit în urma torturii. Pe 15 iulie i-a scris fratelui său Vladimir: Nu le spune tot părinților. Spune-le doar, „ Vanya mi-a scris o scrisoare și spune că Isus Hristos merge la luptă. Că este o luptă creștină, și nu știe dacă se va mai întoarce.” Doresc ca voi toți, dragă prietene, tineri și bătrâni, să vă amintiți acest singur verset: Apoc. 2:10 — „ Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.” ( Vanya , 175.) Privește-i pe proroci. Privește-i pe martiri. Fă tot ce trebuie ca să-ți lipești inima de Cer și să ți-o dezlipești de această lume, fă tot ce poți! Altfel, nu vei putea să împlinești porunca Domnului nostru: „ Bucurați-vă și înveseliți-vă când sunteți persecutați, fiindcă mare este răsplata voastră în ceruri.” Și fie ca inimile noastre să bată pentru înaintarea Evangheliei cu următoarele cuvinte: „ Nu, nu este deloc nebun cel care dă ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde.” Iar dacă cineva ar întreba dacă nu cumva, având inima lipită de Cer vom deveni buni de nimic în această lume, răspunsul îl dă Isus Însuși în următorul paragraf din Predica de pe Munte: oamenii care au inimile lor atât de mult fixate pe Cer încât nu se tem de niciun om, ci se bucură când sunt persecutați — astfel de oameni radicali de liberi și bucuroși sunt „ sarea pământului” și „ lumina lumii.” Concluzie „ DOMNUL Dumnezeu este un soare şi un scut , DOMNUL dă îndurare şi slavă , şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană . ” Ps. 84:11 „ Întrucât toate fericirile descriu cum trebuie să arate un ucenic creștin, conchidem că a fi disprețuit și respins, vorbit de rău și persecutat este în aceeași măsură un semn distinctiv al uceniciei creștine cum sunt și curăția inimii sau milostivirea.” ( Stott ) „Cu fiecare fericire, prăpastia dintre ucenici și lume se cască tot mai tare, iar chemarea de a ieși din rândurile acesteia devine tot mai evidentă. [...] Ucenicii sunt străini în lume, musafiri nepoftiți și oameni care îi tulbură pacea. Nu este de mirare că lumea îi respinge!” ( Dietrich Bonhoeffer, spion creștin martirizat pentru Hristos în regimul nazist ) Surse 1. John Piper, Blessed are the Persecuted 2. Martyn Lloyd Jones, Studii asupra Predicii de pe Munte , pp. 140-150 3. John Stott, Predica de pe Munte , pp. 49-54
Temă
Sarcini 1. Citește Matei 4:23-5:16. 2. Încearcă să răspunzi la cât mai multe din întrebările de mai jos. Răspunsurile le găsești în pasajele/versetele asociate fiecărei întrebări. Întrebări de studiu 1. Care este porunca din acest pasaj ? ( vv.10-12 ) 2. Cu ce ne motivează Domnul Isus înspre împlinirea acestei porunci? ( v.12 ) 3. Care sunt două motive pentru care necreștinii îi prigonesc pe creștini? ( vezi Luca 16:10-15 ) 4. Care sunt cele două răspunsuri față de lumina și sarea unei vieți trăite în neprihănire? ( vezi v.10 și v.16; Ioan 3:20-21 )
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.