Groups
shared with...
Author
Daniel Nistor
User since 2012
Daniel's proficiency badges
Daniel's published pages
view all (17 total)
O inimă curată și împăciuitoare, Fericirile 5/6
Matei 5:8-9
Așa Tată, așa fii: curați și împăciuitori
#ferice
#pace
#curat
Published 14/12/2019; Updated 14/12/2019
Author
Share / Groups / About Author
Notițe
Temă
Notițe
Inima curată ( Matei 5:8 ) Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu. Introducere Întreaga Predică de pe Munte cere o neprihănire din inimă și nu doar o neprihănire [exterioară] de conformare la reguli. ( John Stott ) 1. Menționează 3 lucruri pentru ce înseamnă să Îl vezi pe Dumnezeu? Ex. 10:28-29; Iov 42:5; Apoc. 21:23; Ps. 27:7-9. Să îl vezi pe Dumnezeu înseamnă să îi recunoști bunătatea atunci când ești pus față în față cu o provocare, iar El îți oferă un răspuns; să îi observi măreția în toată creația Lui, în tot ce ne înconjoară. Înseamnă să realizezi că El este singurul care poată să ofere vieții tale un sens, să te ducă pe calea veșniciei. Să fii copleșit de frumusețea, perfecțiunea, maiestatea, slava și sfințenia Celui ce ține întreg universul la degetul Lui mic... iar fiecare atom sfânt din trupul tău preschimbat, să vibreaze de fericire și să îi dea slavă! să fii primit în prezența Sa ( Ex. 10:28-29 ); să fii copleșit de slava Sa, a experimenta nemediat sfințenia Sa; ( Iov 42:5; Apoc. 21:23 ) Practic tot ceea ce vedem în această viață cu ochii spirituali ne este mediat prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin lucrarea Sa în providență. Ce „vedem” noi sunt imagini și reflexii ale slavei Sale. Auzim ecouri și reverberații ale vocii Lui. Dar va veni o zi când Dumnezeu Însuși va locui printre noi. Slava Sa nu va mai fi dedusă din fulgere și munți și mări învolburate și constelații. Ci atunci Îl vom experimenta direct. Slava Lui va fi chiar lumina în care ne vom mișca, iar frumusețea sfințeniei Sale va fi gustată nemediat precum gustăm mierea de albine. ( John Piper ) Ps. 27:7-9 „Nu-mi ascunde fața Ta” este același lucru cu a spune, „ai milă de mine/fii îndurător cu mine” Prin urmare, a vedea fața lui Dumnezeu este considerată a fi o experiență dulce și mângâietoare. Dacă Dumnezeu Își arată fața, suntem ajutați, dar dacă Își ascunde El fața, atunci suntem descurajați. ( John Piper ) Așadar, atunci când Domnul Isus promite răsplata de „a Îl vedea pe Dumnezeu”, sunt cel puțin 3 lucruri pe care le are El în minte. Anume că vom fi primiți în prezența Sa, nu vom fi ținuți în sala de așteptare. Că vom fi copleșiți de slava Sa experimentând-o direct. Și că vom fi ajutați și mângâiați prin harul Său. Și toate acestea 3 le vom avea — în parte acum, dar pe deplin în veacul viitor — dacă avem o inimă curată. ( John Piper ) 2. Ce înseamnă să ai o inimă curată? a. David: Ps. 24:3-6; Ps. 73:1, 12-16. Cel care are mâinile nevinovate ( Ps. 24:4 ) Cel care se ferește de orice lucru care contravine voii lui Dumnezeu revelate. Cel care nu minte, nici nu jură strâmb ca să înșele ( Ps. 24:4 ) Cel care nu caută să își îndeplinească propriile dorințe prin orice mijloc, ci cel ale cărui intenții sunt transparente. b. Iacov 4:4-8 Cel cu inima curată nu duce o viață duplicitară, alegând să se înfățișeze într-un fel sau altul în funcție de ce este mai folositor, sau în funcție de cine este prezent. Cel cu inima curată îl urmărește pe deplin pe Dumnezeu și se smerește înaintea Lui. c. Domnul Isus Mat. 22:37 ( 1 Tim 1:5 ) Să îl iubești pe Dumnezeu din toată inima și să cauți să rămâi în voia Lui. Astfel dorințele inimii Lui (curate, sfinte, desăvârșite) devin dorințele tale; atunci nu vei nutri gânduri întunecate, nu vei urmări să înșeli pe apropele tău sau să îi dorești răul, vei lucra cu nevinovăție căutând să fii pe deplin credincios Domnului și păzindu-te de lume și de întinăciune. Atunci te vei pocăi de fiecare alunecare a ta și vei lupta cu toată energia ta să înlături răul acela din inima ta...dar fiind totuși conștient de neputința ta, te vei odihni în siguranța promisiunii că El te va sfinți pe deplin, la arătarea Slavei Lui. 3. Care este legătura dintre o inimă curată și a Îl vedea pe Dumnezeu? Nimeni nu îl va putea vedea pe Dumnezeu, dacă se mai găsește o fărâmă de întuneric (viclenie, răutate, dispreț, ură, frică, etc.) în inima lui. În același timp, nimeni nu poate ajunge prin puterile lui la această curăție de inimă, la perfecțiunea cerută de El. Atunci te bucuri să afli că "La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă" (Matei 19:26) și rugăciunea ta zilnică devine "Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic... (Psalmi 51:10)" aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. (Tit 2:13-14) Curăția inimii este necesară pentru a Îl vedea pe Dumnezeu. Cei cu inima necurată nu sunt primiți în prezența Lui, nici nu sunt copleșiți de slava sfințeniei Lui, nici nu sunt mângâiați prin harul Lui. Există o curăție și o sfințenie reale care ne pregătesc pentru a Îl vedea pe Împăratul slavei. ( John Piper ) Cu alte cuvinte, Dumnezeu creează curăția pentru noi și în noi ca să putem urmări curăția de inimă. Și prin harul Său trebuie să o căutăm acel dar rugându-ne cu David: “Zidește/Creează în mine o inimă curată, O Doamne” (Ps. 51:10). Și trebuie și să ne uităm țintă la Hristos “care S-a dat pe Sine pentru noi ... ca să-Și curețe un norod care să fie al Lui” ( Tit 2:14 ). ( John Piper ) Dumnezeu este Cel care ne curăță inima, iar instrumentul cu care o curăță este credința. De aceea, încrede-te în Domnul din toată inima ta ( Prov 3:5 ). Dorește doar acest lucru și Îl vei vedea pe Dumnezeu. ( John Piper ) Concluzie Numai cei cu inima curată Îl vor vedea pe Dumnezeu, acum cu ochii credinței și în viitor Îi vor vedea slava, căci doar cei întru totul sinceri pot suporta vedenia orbitoare în a cărei lumină întunericul înșelătoriei trebuie să piară și în ale cărei flăcări orice simulacru [aparență înșelătoare, imitație, spoială] este mistuit. ( John Stott ) Surse 1. John Stott, Predica de pe Munte, pp.45-47 2. John Piper, Blessed Are the Pure in Heart Inima împăciuitoare ( Matei 5:9 ) Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Introducere Vreau să înfierez în conștiințele voastre în această dimineață cu cea mai mare seriozitate de care sunt capabil faptul că Domnul Isus nu oferă câteva sugestii opționale în Fericiri, și că această Predică nu este o serie de sugestii despre cum să facem lumea un loc mai bun. Din contra, Isus descrie aici calea spre Cer, iar această Predică este un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru a vă îndemna fierbinte să veniți pe această cale și să rămâneți pe ea pentru ca să puteți fi numiți fii ai lui Dumnezeu în Ziua Judecății. ( John Piper ) Întrebări de studiu Pace pe 3 niveluri: cu Dumnezeu, cu cei credincioși și cu cei necredincioși. 1. Cum devii un copil al lui Dumnezeu? ( Ioan 1:12; Gal. 3:26 ) Matei 7:26, Fericirile sunt ca niște cuie lungi care țintuiesc capacul sicriului învățăturii false care zice că dacă doar crezi în Isus, atunci vei ajunge în Cer, indiferent dacă ești sau nu milostiv, sau ai o inimă curată sau ești un împăciuitor. ( John Piper ) Chiar dacă din naștere suntem dușmani și rebeli față de Dumnezeu, chiar dacă L-am trădat preferând orice altceva în locul lui, atunci când El este Comoara și suntem în consecință vrednici să fim judecați în Curtea de Justiție a Universului și condamnați la o veșnicie de suferință pe drept pentru insulta noastră, totuși Dumnezeu L-a jertfit pe propriul Său Fiu și îi declară achitați pe deplin și veșnic pe oricine aruncă armele independenței și vine la El prin credință. Probabil sunt aici unii din voi care nu se încred în Isus Hristos și pe care nu îi așteaptă decât o condamnare veșnică. De aceea, vă îndemn și vă rog: părăsiți rebeliunea. Renunțați la ea. Și pur și simplu îmbrățișați Evanghelia care zice că Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, Cel fără păcat, a murit pentru păcatele tale. El a fost înviat a treia zi, triumfător peste toți dușmanii Lui. Tot El domnește acum până când Își va pune sub picioare pe toți dușmanii Lui. Iar iertarea tuturor păcatelor tale și acceptarea ta înaintea lui Dumnezeu ți se oferă fără nicio plată din partea ta, ci doar prin credință. Te rog, nu încerca să fii tare prin puterile tale. Toate puterile te vor părăsi în Ziua Judecății. Doar o singură putere va fi acolo: puterea pe care o oferă Dumnezeu conform Evangheliei, adică neprihănirea Domnului Isus. Nu Îi refuza invitația. ( John Piper ) 2. Dacă sunt împăciuitor voi deveni copil al lui Dumnezeu? Sau dacă sunt un copil al lui Dumnezeu voi arăta asta prin faptul că sunt împăciuitor? Îi poți cunoaște pe copiii lui Dumnezeu prin faptul că sunt dispuși să facă sacrificii pentru pace așa cum a făcut Dumnezeu. Prin lucrarea suverană a harului lui Dumnezeu, inimile oamenilor rebeli au fost născute din nou și aduse de la rebeliune la credință, adică făcuți copii ai lui Dumnezeu. Ne-a fost dată o natură nouă, după chipul Tatălui nostru ceresc ( 1 Ioan 3:9 ). Dacă El este un împăciuitor, atunci și copiii Lui, care au aceeași natură, vor fi și ei împăciuitori. Întreaga noastră mântuire, de la început până la sfârșit, se datorează numai harului lui Dumnezeu — de aici ne tragem nădejdea, bucuria și libertatea. Totuși, mântuirea noastră finală nu este necondiționată. Trebuie să fim împăciuitori. Iată dar și seriozitatea acestor fericiri, trebuie să căutăm harul lui Dumnezeu în viața noastră ca aceste fericiri să fie prezente, fiindcă fără de ele nimeni nu va ajunge în Cer. ( Ev. 12:14 ) ( John Piper ) 3. Ce legături sunt între dintre Dumnezeu și pace? Rom. 16:20; 2 Cor. 5:19; Col. 1:18-20 Dumnezeu, iubește pacea, El este Sursa păcii adevărate, și are toată puterea și sigur o va folosi pe deplin, zdrobind pe Satana și orice alt obstacol în a fi pace deplină în noua creație. Legătura dintre pace și Dumnezeu se poate observa în planul Său pentru salvarea omenirii. Chiar dacă omul a ales să nu asculte de Dumnezeu și implicit a adus păcatul în lume, creându-se conflictul între Cel divin și oameni, Dumnezeu nu a rămas nepăsător pentru starea în care se afla omenirea, ci a oferit o cale, prin Domnul Isus Hristos, astfel încât acest conflict să fie rezolvat, iar legătura între Dumnezeu și om să fie restaurată. 4. Ce implică a fi împăciuitor în Mat. 5:9 și Mat. 5:43-48? A iubi, a binecuvânta, a saluta și a ne ruga pentru vrăjmașii noștri. Probabil Domnul Isus definește împăciuirea ca toate faptele iubitoare prin care încercăm să biruim dușmănia dintre noi și alți oameni. Roagă-te ca și tu și dușmanul tău să sfințească numele lui Dumnezeu. Roagă-te ca Împărăția lui Dumnezeu să fie recunoscută în viața ta și a lui. Roagă-te ca și tu și el să faceți voia lui Dumnezeu așa cum îngerii o împlinesc în cer. Adică roagă-te pentru mântuirea și sfințirea lui. Fundamentul păcii este curăția, de aceea roagă-te pentru curăția ta și a lui, ca să poată fi pace. ( John Piper ) 5. Dacă ai îndepărtat pe cineva de tine și ai atras mânia lui asupra ta fiindcă ai făcut sau ai zis ceea ce este bine, ai încetat tu atunci să fii împăciuitor? ( 1 Cor. 7:15; Mat. 10:34-36; 1 Cor. 11:18-19 ) Luca 17:3-4, presupune să mustrăm pe cei ce ne greșesc. Și să iertăm pe cei cărora le pare rău. Nu îl iubești pe aproapele dacă nu-l mustri și-l tolerezi. ( Să nu aveți nicio legătură... dacă cineva nu ascultă... 2 Tes. 3:14 ) 6. Când știu dacă am urmărit pacea suficient? ( Rom. 12:18 ) Totuși, nu întotdeauna reușim să ne împăcăm. Și de aceea vreau să ne asigurăm că nu înțelegem împăciuirea ca fiind tot una cu împăcarea. O inimă împăciuitoare tânjește după pace, lucrează spre pace, jertfește pentru pace. Dar pacea s-ar putea să nu se înfăptuiască. ( John Piper ) Ce e de făcut în acele momente? Trebuie să ne asigurăm că nu noi suntem cei vinovați pentru ruptura în relație. Cum? 1. Analizează-te personal, ca înaintea lui Dumnezeu. Întreabă-te dacă tu ai reacționat/acționat pe placul Domnului, indeferent dacă celălalt a făcut asta sau nu. Referința ta să fie mereu Dumnezeu și Cuvântul Său, nu aproapele. 2. Dacă în urma analizei Dumnezeu ți-a arătat că ai o parte de vină, atunci cere-ți iertare mai întâi de la Dumnezeu, odihnește-te bine în neprihănirea nepătată a lui Hristos, smerește-te și mergi și cere-ți iertare pentru partea ta de vină. 3. Dacă în urma analizei te vezi curat, asigură-te că te vezi bine. Întreabă și pe un prieten de încredere, spune-i situația cât mai factual, obiectiv, având grijă să nu menționezi numele sau detalii care să-i păteze reputația dușmanului tău. Dacă prietenul îți spune că ai procedat bine, fii pe pace și continuă să te rogi Domnului pentru mântuirea/sfințirea dușmanului tău și pentru ocazii de împăcare. 4. Dacă ți-ai cerut iertare pentru partea ta și celălalt tot nu-și cere iertare pentru partea lui, atunci vei păstra o distanță, dar nu vei închide niciodată ușa împăcării. Și nici nu vei compromite adevărul/voia revelată a lui Dumnezeu de dragul așa-numitei păci. Inima ta va tânji după restabilirea relației, dar nu cu orice preț, nu cu prețul adevărului. Așa că vei sufla în orice licărire de împăcare din partea lui, fie aceasta se va stinge, iar tu vei realiza că în continuare acea persoană nu dorește pacea, fie o vei aprinde într-o împăcare. Altfel spus, trebuie să iubești pacea și să lucrezi pentru pace. Trebuie să te rogi pentru dușmanii tăi, să le faci bine, să îi saluți, și să tânjești după îndepărtarea barierelor dintre voi. Dar niciodată nu trebuie să-ți părăsești devotamentul față de Hristos și Cuvântul Lui, indiferent de câtă dușmănie îți va atrage acest lucru. Nu ești vinovat, nu ești tu cel care greșește, dacă viața ta de ascultare și mesajul tău de dragoste și adevăr stârnește ostilitate din partea unora și afirmare din partea altora ( creștini autentici ). ( John Piper ) 7. De ce un mesaj despre pace se concentrează pe chestiuni personale precum rugăciune, salutare și împăcare? Nu sunt aceste chestiuni personale nesemnificative în comparație cu problema războaielor nucleare? ( Luke 13:1-5; Mat. 22:15-21; Luc. 12:14-15; Mat. 10:28-30 ) Isus consideră mântuirea veșnică a sufletului tău o chestiune mai importantă decât destinul temporar al vreunei națiuni de pe acest pământ. ( John Piper ) Implicații pentru viață 1. Părăsește cearta dinainte să înceapă dacă te cunoști predispus la a nu te mai putea opri. 2. Ca și copil al lui Dumnezeu voi căuta să fiu împăciuitor cu cei din jurul meu, ca roadă a Duhului Sfânt: - celor ce nu îl cunosc pe El, să le prezint conflictul și faptul că ei sunt inamici ai Lui Dumnezeu ( că este doar o chestiune de timp până când Dumnezeu Îi va întâlni față în față și se va răzbuna pe ofensa adusă Lui ) și să le spun despre Vestea Bună a Păcii; - cu frații mei, să caut să trăiesc în pace și să îi sfătuiesc să urmărească pacea unii cu alții; - cu cei din lume, să trăiesc în pace și înțelegere, dar fără să fac din aceasta un scop ultim și să compromit Principiile/Voia lui Dumnezeu. Concluzie Fericiți sunteți voi cei împăciuitori, care vă rugați pentru dușmanii voștri, îi salutați cu dragoste pe cei care vă stau împotrivă, și care vă sacrificați precum Tatăl vostru ceresc pentru a îi împăca pe oameni cu Dumnezeu și pe unul cu celălalt, căci voi veți fi numiți fii ai lui Dumnezeu și veți moșteni viața veșnică în Împărăția Tatălui vostru. ( John Piper ) Surse 1. John Stott, Predica de pe Munte , pp.47-49 2. John Piper, Blessed Are the Peacemakers
notes
Temă
Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! ( Matei 5:8-9 ) Sarcini 1. Citește Ps. 24 și Ps. 73 pentru a înțelege mai bine ce înseamnă o inimă curată. 2. Încearcă să răspunzi la cât mai multe din întrebările de mai jos. Răspunsurile le găsești în pasajele/versetele asociate fiecărei întrebări. Întrebări de studiu Matei 5:8, Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu. 1. Ce înseamnă să ai o inimă curată? ( Ps. 24:3-6; Ps. 73:1-15; Iacov 4:4-8 ) 2. Enumeră 3 lucruri despre ce înseamnă să Îl vezi pe Dumnezeu? ( Ex. 10:28-29; Iov 42:5; Apoc. 21:23; Ps. 27:7-9 ) Matei 5:9, Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. 3. Ce implică a fi împăciuitor în Mat. 5:9 și Mat. 5:43-48? 4. Dacă cineva s-a îndepărtat de tine și s-a supărat/mâniat pe tine fiindcă ai făcut sau ai zis ceea ce Dumnezeu îți cerea, ai încetat tu atunci să mai fii împăciuitor? ( 1 Cor. 7:15; Mat. 10:34-36; 1 Cor. 11:18-19 )
Comments
Disclaimer: The opinions and conclusions expressed on this page are those of the author and may or may not accord with the positions of Biblearc or Bethlehem College & Seminary.